תרגול תנועתי אשר נכנס לתודעה בשנים האחרונות שמסייע לנו להתחבר לצד החייתי שלנו. מאופין בתנועות קרובות לקרקע כדי לאפשר לגוף התקרקעות, מאתגר את השרירים שלנו, מגדיל את הקאורדינציה שלנו ומחדד את החושים.