שתי הגישות, היוגה והצ'י קונג, שמות להן למטרה לשפר את איכות החיים, להניע את אנרגיית החיים, לחזק, להגמיש ולייצב את הגוף. שילוב הגישות מעצים את היתרונות של כל גישה ומאפשר גיוון תנועתי וגמישות מחשבתית.