פירוש המילה ויג'נאנה הוא הבחנה, הבנה, זיהוי, חכמה, ידיעה.
בתרגול ויג'נאנה תשומת הלב ממוקדת בחקירה עמוקה של החוויה והתחושות הפיזיות והלא פיזיות בתוך האסאנות (התנוחות). העבודה הפיזית היא איטית ומדויקת מאוד. התרגול מושתת על ההבנה שהגוף הוא "רב-מערכת" כלומר קיימת השפעה של האברים השונים זה על זה.