אנטומיה שנה א

 • ספר האנטומיה אליו מתייחסים העמודים לקריאה הנו הספר של ריי לונג:
 • "The Key Muscles of Hatha Yoga"

שיעור מבוא באנטומיה / Anatomy Introduction :

  1. לקרוא בספר עמודים 6-27 , 36-47
  2.  ולראות בסרטונים:
   1. הכרות כללית עם מערכת השלד – Skeletal System
   2. מושגי יסוד באנטומיה Anatomy Basics
   3. מסע מופלא בתוך הגוף  Inside the living body
   4. מושגי יסוד באנטומיה – תנועה /Language of Anatomy – Movement

עמוד שידרה / The Spine:

  1. קריאה בספר עמודים : 19-27 , 116-133
  2. צפיה בסרטונים:
   1.  עמוד השדרה – The Spine
   2. שרירי עמוד השידרה / Spine muscles

שיעור בנושא האגן / The Pelvis :

 1. צפו בסרטונים
  1. מבנה האגן / Sturcture
  2. האגן וריצפת אגן /  The Pelvis floor

נשימה וסרעפת  / Respiratory Sys:

  1. קראו בספר עמודים 212-219
  2. צפו בסרטונים:
   1. פעולת הסרעפת – the diaphragm
   2. פעולת הנשימה – Breathing

שרירי בטן /  The Belly muscles:

מפרק הירך /  The Hip joint:

 • קראו בספר עמודים 49-96  צפו בסרטונים:
 1. מפרק הירך – Hip joint

עבודת סיכום באנטונומיה

עבודת סיכום באנטומיה שנה א – PDF