ויניאסה יוגה עם יהודית

Event Timeslots (3)

יום ג Tues
-
לפרטים 052-830-3174

יום ה' Thurs
-
לפרטים 052-830-3174

יום ב Mon
-
לא מתקיים באוגוסט