ויניאסה יוגה עם יהודית

Event Timeslots (3)

יום ב Mon
-
ויניאסה יוגה עם יהודית 052-830-3174

יום ג Tues
-
ויניאסה יוגה עם יהודית 052-830-3174

יום ה' Thurs
-
ויניאסה יוגה עם יהודית 052-830-3174