אינדקס חומרי לימוד

יוגה מאלה קורס מורי יוגה – חומרי לימוד

כהכנה לשנת הלימודים הראשונה, נבקש מכם לראות מספר סרטונים והרצאות בנושאים שונים. סרטונים אלו יאפשרו לנו להתחיל את הדיון בכיתה מנקודה מתקדמת יותר וכך נוכל להבהיר את הדברים החשובים טוב יותר


חומרים אלו יש לראות לפני תחילת שנה א'

 

חומרים אלו יש לראות לפני תחילת שנה ב'