אינדקס חומרי לימוד

יוגה מאלה קורס מורי יוגה – חומרי לימוד

כהכנה לשנת הלימודים הראשונה, נבקש מכם לראות מספר סרטונים והרצאות בנושאים שונים. סרטונים אלו יאפשרו לנו להתחיל את הדיון בכיתה מנקודה מתקדמת יותר וכך נוכל להבהיר את הדברים החשובים טוב יותר

לפני תחילת הקורס:

חמרים אלה יש לראות לפני תחילת הקורס

חומרי לימוד שנה א' ו-ב'

  • תלמידי שנה ב': יש לחזור על החומר באנטומיה לפני מפגש אנטומיה ראשון של השנה!
  • תלמידים שלא למדו שנה א' ביוגה מאלה: אנא וודאו שאתם שולטים בחומרים לפני תחילת שנת הלימודים.